TIN NỔI BẬT

Article Gia Lai giảm chi phí không chính thức để cải thiện môi trường kinh doanh
01/04/2020

Gia Lai giảm chi phí không chính thức để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2019, tỉnh Gia Lai lần đầu tiên triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI). Qua khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức khi giải quyết thủ tục hành chính. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải sớm có giải pháp để khắc phục. Theo kết quả khảo sát DDCI năm 2019, ở nhóm sở, ban, ngành, trung vị của chỉ số chi phí không chính thức là 5,59 điểm, xếp thứ 7/8 chỉ số thành phần. Trong đó, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là 3 đơn vị có điểm số thấp nhất ở...

Article
31/03/2020

Bức tranh toàn cảnh về những thành tựu của...

Diễn ra từ ngày 16 đến 23-3, triển lãm ảnh “Gia Lai 45 năm xây dựng và phát triển” tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh như một...

Article
30/03/2020

Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng...

Trong quý, mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, đời sống, sản xuất của nhân dân...

Article
30/03/2020

Kbang: Cánh đồng mía lớn mang lại thu nhập...

Kbang là một trong những địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh Gia Lai. Những năm qua, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động...

Article
30/03/2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong...

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4-3-2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng...

LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC

Về một điều căn dặn trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong trong cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ ở nước ta. Từ việc nhận ra vai trò của người phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Người cũng nhận ra...

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(TG) - Vẫn còn một số cuộc họp chi bộ kể cả trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và khu dân cư chất lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Sinh hoạt chi bộ chưa trở thành nhu cầu của...

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

PHÁP LUẬT - NỘI CHÍNH

Điều chỉnh quy định qua lại tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia và Lào

Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường món, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Lào. Việc tạm dừng nêu trên được áp...

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thật là vẻ vang

“Thật là vẻ vang” là tiêu đề bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo Nhân dân, số 4183, ngày 17-9-1965 để khái quát truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Đảng ta. Cách đây tròn 90 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng...

THÔNG BÁO

Các chỉ dẫn trên hai ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration là thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh, là các chỉ dẫn của Nhà nước, của cơ quan y tế trong các tình huống khác nhau của dịch bệnh. Các thông tin mà người dân cung cấp trên hai ứng dụng sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ mục đích duy nhất là giúp nhân dân chống dịch covid-19, không sử dụng cho mục đích thương mại, được bảo đảm an toàn thông tin và bí mật...