Trang chủ  > Văn bản > Văn bản của Tỉnh > Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, Kết luận số 65-KL/T

Hướng dẫn: Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Số hiệu:
108-HD/BTGTU
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Nơi ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký:
Lê Phan Lương
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày hiệu lực:
30/12/2019
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: