Trang chủ  > Giới thiệu > Hộp thư điện tử

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

1. Danh sách hộp thư điện tử công vụ cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tên tài khoản
1 Ban Tuyên Giáo huyện uỷ Kbang @gialai.gov.vn2. Danh sách hộp thư điện tử công vụ cá nhân:
 
STT Tên cơ quan Chức vụ Tên tài khoản
1 Trương Văn Đạt Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dattv.kbang@gialai.gov.vn
2 Võ Văn Phán Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phanvv.kbang@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Cường Phó chánh (phụ trách) Văn phòng Huyện ủy cuongnm.kbang@gialai.gov.vn
4 Văn Thị Ngọc Nga Phó chánh văn phòng Huyện ủy ngavtn.kbang@gialai.gov.vn
5 Phan Trần Thọ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban thopt.kbang@gialai.gov.vn
6 Trần Thị Thanh Hương Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban huongttt.kbang@gialai.gov.vn
7 Thiều Văn Phương Phó Trưởng ban phuongtv.kbang@gialai.gov.vn
8 Đinh Thị Nghen Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm nghendt.kbang@gialai.gov.vn
9 Huỳnh Văn Nam Huyện ủy viên, Phó chủ nhiệm namhv.kbang@gialai.gov.vn
10 Vũ Văn Hải Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban haivv.kbang@gialai.gov.vn
11 Đỗ Phức Quán Phó Trưởng ban quandp.kbang@gialai.gov.vn
12 Phạm Quang Vĩnh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban vinhpq.kbang@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Quang Tuấn Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban tuannq.kbang@gialai.gov.vn
14 Huỳnh Ngọc Bảo Long Phó Trưởng ban longhnb.kbang@gialai.gov.vn
15 Kiều Duy Phương chuyên viên phuongkd.kbang@gialai.gov.vn
16 Ma Văn Tường chuyên viên tuongmv.kbang@gialai.gov.vn
17 Đinh Văn Đàn chuyên viên dandv.kbang@gialai.gov.vn
18 Đinh Tiêm Ủy viên tiemd.kbang@gialai.gov.vn
19 Đinh Thị Phương Lan Kiểm tra viên landtp.kbang@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Thị Thanh Nhã Chuyên viên  
21 Đinh Thị Trinh Chuyên viên trinhdt.kbang@gialai.gov.vn
22 Trương Thị Đức Chuyên viên ductt.kbang@gialai.gov.vn
23 Trần Thị Thái Tiên chuyên viên tienttt.kbang@gialai.gov.vn
24 Lê thị Bích Thủy chuyên viên  
25 Lương Quốc Trung Chuyên viên trunglq.kbang@gialai.gov.vn
26 Nông Thương Thảo Chuyên viên thaont.kbang@gialai.gov.vn
27 Đoàn Thị Thanh Văn thư  
28 Bùi thị thu Thúy   Kế toán