Trang chủ > Ra mắt ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration, cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh Covi

Ra mắt ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration, cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19 cho người Việt Nam và người nhập cảnh vào Việt Nam

Các chỉ dẫn trên hai ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration là thông tin chính thức của Nhà nước về tình hình dịch bệnh, là các chỉ dẫn của Nhà nước, của cơ quan y tế trong các tình huống khác nhau của dịch bệnh. Các thông tin mà người dân cung cấp trên hai ứng dụng sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ mục đích duy nhất là giúp nhân dân chống dịch covid-19, không sử dụng cho mục đích thương mại, được bảo đảm an toàn thông tin và bí mật riêng tư cá nhân.
Chi tiết

Các tin khác