Lịch công tác tuần từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020

Các tin khác

    Góp ý Dự thảo luật Đất đai (Sửa đổi)
    
     Các văn bản:
  1. Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21/01/2013 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân đối với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) Tải tệp đính kèm
  2. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường về các nội dung cơ bản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Tải tệp đính kèm
  3. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến đóng góp của nhân dân Tải tệp đính kèm
  4. Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 06/3/2013 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải tệp đính kèm