Trang chủ > Nhịp cầu tuyên giáo
Phục dựng 7 lễ hội dân tộc: Bảo tồn, phát huy di sản văn dân tộc

Phục dựng 7 lễ hội dân tộc: Bảo tồn, phát huy di sản văn dân tộc

09/03/2020

Trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn 7 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bình Phước, Lai Châu và Kon Tum để phục dựng, bảo tồn.

Hình tượng Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong thơ ca

Hình tượng Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong thơ ca

06/02/2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng...

Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

08/01/2018

88 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã khẳng định đây là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là khâu quan trọng trong xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa giáo; có vai...