Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Khoa học công nghệ
Kbang: Cánh đồng mía lớn mang lại thu nhập ổn định

Kbang: Cánh đồng mía lớn mang lại thu nhập ổn định

30/03/2020

Kbang là một trong những địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh Gia Lai. Những năm qua, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cánh đồng mía lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tăng hiệu...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

30/03/2020

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4-3-2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, huyện Kbang đã đạt được...