Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Kinh tế - Xã hội
Gia Lai giảm chi phí không chính thức để cải thiện môi trường kinh ...

Gia Lai giảm chi phí không chính thức để cải thiện môi trường kinh doanh

01/04/2020

Năm 2019, tỉnh Gia Lai lần đầu tiên triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI). Qua khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí không chính thức khi giải quyết thủ tục hành...

Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, đoàn viên,...

Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, đoàn viên, hội viên

30/03/2020

Trong quý, mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, đời sống, sản xuất của nhân dân, nhưng nhìn chung tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn...

Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi...

Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018

21/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/BTGTU ngày 12/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2018; Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu hút đông đảo...